FoldersOns TeamVestigingenDe PraktijkLinksContact
Fysiopraktijk Berghuizen - Oldenzaal

BekkenfysiotherapieKinderbekkenfysiotherapieKinderfysiotherapieBeweegprogramma'sZwangerfitHart-, vaat- en longfysiotherapie

Video - Beweegprogrammas

Wat doet de kinderbekkenfysiotherapeut

Allereerst zullen de klachten geïnventariseerd worden. Dit gebeurt middels een vraaggesprek en een aantal vragenlijsten waarvan gevraagd wordt ze thuis in te vullen. In de meeste gevallen zijn dit plas- en/of poepdagboekjes. Deze dagboekjes zijn bedoeld om een indruk te krijgen van het plas- en poepgedrag.

Er wordt  een lichamelijk onderzoek uitgevoerd om de algehele motoriek en rompbalans van het kind te bekijken. Ademhaling en ontspanning spelen een belangrijke rol bij goed poepen en plassen en wordt daarom in het onderzoek meegenomen. Indien er een specifiek bekkenbodemspier-onderzoek zinvol is zal dit eerst met u  besproken worden.

Wanneer de kinderbekkenfysiotherapeut een duidelijk beeld heeft van de klachten van uw kind wordt een behandelplan opgesteld. Dit zal onder andere bestaan uit voorlichting en advies over toiletgedrag, drink-,en eetgedrag, adem- en ontspanningsoefeningen. Belangrijk is hier het weer goed leren voelen van de bekkenbodem en het weer leren controleren daarvan. De KBF speelt in op de belevingswereld van het kind. Spelenderwijs leert  het kind grip te krijgen op de klachten.

 

Soms is het nodig meerdere deskundigen in te schakelen. De KBF is gewend multidisciplinair te werken. Er is een goede samenwerking met andere specialisten.

 

Vergoeding

Kinderbekkenfysiotherapie wordt  bij kinderen tot 18 jaar volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.


Resultaat
Over het algemeen kan er binnen enkele maanden een goed resultaat worden bereikt.

Het resultaat is mede afhankelijk van de aard en ernst van de medische problematiek. Ook de duur van de klachten, leeftijd, motivatie en inzet van het kind en de ouders hebben invloed op het resultaat. Uit onderzoek is gebleken dan 68% van de kinderen helemaal van hun klachten afkomt en bij nog eens 12 % verbeteren de klachten aanzienlijk.

Introductie
De  kinderbekkenfysiotherapeute (KBF) bij Maatschap Ter Keurs is Linda Kwast  - Oude Maatman.
(master kinderfysiotherapeute)

 

Waarom kinderbekkenfysiotherapie

U bent met uw kind verwezen naar de KBF.  Ook kunt u zonder verwijzing van een arts of specialist bij ons terecht.
De problemen die uw kind heeft, worden (mede) veroorzaakt door het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren.

Veel voorkomende problemen

Verlies van urine (van druppelverlies tot verlies van een volledige plas)

Heel vaak moeten plassen

Terugkerende blaasontstekingen

Bedplassen

Verlies van ontlasting of vegen in de broek

Verstopping

Buikpijn zonder aantoonbare oorzaak

Angst om te poepen of te  plassen

Problemen op het gebied van seksualiteit

(adolescenten)